Provodljivost materijala

Izradite program za micro:bit kojim ćete uz pomoću krokodilki ispitivati  električnu vodljivost različitih materijala. Prislanjanjem krokodilki na materijal na zaslonu micro:bita  neka se prikaže kvačica ako materijal provodi struju, odnosno iks ako ne provodi.

Za ovaj projekt potrebne su vam dvije krokodilke.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Izradite novu varijablu i nazovite ju provodljivost. Smjestite varijablu u forever petlju.

2. korak

Iz kategorije Pins u Advanced dijelu upotrebljena je naredba digital read pin P0 i postavljena kao vrijednost varijable provodljivost. Ta vrijednost može biti 0 ili 1. U slučaju kad je izvod P0 povezan s napajanjem (dio je strujnog kruga), poprima vrijednost 1, a inače je 0.

3. korak

If then else naredbom zadano je da se na zaslonu micro:bita prikaže iks kao znak da P0 ima vrijednost 0 (u slučaju kad se struja ne provodi), odnosno da prikaže kvačicu kad je vrijednost 1. Dodana je i naredba za pauzu kako bi se očitovanje odvijalo svakih pola sekunde.

4. korak

Prebacite program na micro:bit te spojite jednu krokodilku na izvod P0, a drugu na izvod za napajanje (3V). Time ste otvorili strujni krug koji kreće od izvoda za napajanje. Izvod P0 će biti ulazna jedinica koja će micro:bitu javiti kad je strujni krug zatvoren. Kada drugi dio krokodilki istovremeno prislonite na materijal koji je vodič strujni krug će se zatvoriti. Ovim programom micro:bit postaje uređaj kojim se može provjeriti koji materijali provode struju.