Preračunavanje mjernih jedinica brzine

Najjednostavnije rečeno, brzina je fizikalna veličina koja nam govori koji put možemo prijeći u nekom vremenskom intervalu. Iako je mjerna jedinica za brzinu (u SI sustavu) metar u sekundi (m/s) uglavnom nam je lakše predočiti i pojmiti brzinu izraženu u drugoj, češće korištnoj, mjernoj jedinici – kilometar na sat (km/h).

Pretvaranje između ove dvije mjerne jedinice je jednostavno: znamo da je 1 km = 1000 m, a 1 sat = 3600 sekundi. No, najčešće taj izračun ne ide tako lako bez papira i olovke, kalkulatora ili micro:bita!

U nastavku je program za preračunavanje mjernih jedinica za brzinu na micro:bitu.

Program radi tako da pritiskom na pinove (P0, P1 i P2) postavite vrijednost brzine. Pritiskom na tipku A ta vrijednost dobiva mjernu jedinicu km/h uz prikaz koliko je to i u metrima u sekundi. Pritiskom na tipku B početno postavljena vrijednost dobiva mjernu jedinicu m/s te prikazuje koliko je to u km/h. Protresanjem micro:bita brzina se postavlja na nulu.

Program izradio: Hrvoje Ćosić

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Na početku napravite varijablu brzina. U naredbu on start stavite set brzina to 0 iz kategorije Variables.

2. korak

Iz kategorije Input uzmite naredbu on shake i unutar nje postavite varijablu brzina na 0.

3. korak

Iz kategorije Input uzmite naredbu on pin P0 pressed i unutar nje stavite naredbu change brzina by 0 te u argument naredbe upišite broj 100. Ispod toga dodajte naredbu clear screen i show number za prikaz vrijednosti brzine.

4. korak

Iskoristite opciju dupliciranja bloka on pin P0 pressed kako bi dobili dva nova bloka naredbi za pinove P1 i P2 ali zamijenite broj 100 brojem 10, odnosno brojem 1.

5. korak

Nakon unosa brzina izabrat ćete preračunavanje.  Napravite varijable m/s (metar po sekundi) i km/h (kilometar po sekundi). Unutar naredbe on button A pressed postavite set m/s to 0. Umjesto nule ubacite naredbu za dijeljenje iz kategorije Math.

6. korak

Umjesto prve nule postavite naredbu za množenje iz kategorije Math, a umjesto druge upišite 3600. Unutar naredbe za množenje smjestite varijablu brzina i pomnožite s 1000.

7. korak

Dodajte naredbu show string iz kategorije Basic i unutar nje stavite naredbu join iz kategorije Text.

8. korak

Naredbu join treba proširiti za još tri polja pritiskom tri puta na plus na kraju naredbe.

9. korak

U prvo polje dodajte varijablu brzina. U drugo upišite km/h. U treće upišite znak jednakosti, u četvrto ubacite varijablu m/s te u peto polje upišite m/s.

10. korak

Duplicirajte naredbu on button A pressed i promijenite ga u on button B pressed. Zamijenite sve km/h u m/s i zamijenite 3600 za 1000 i obrnuto da bi formula funkcionirala.

11. korak

Gotov program izgleda kao na slici. Prebacite ga na micro:bit i isprobajte.