Mjerač svjetlosti

Izradite mjerač svjetlosti s micro:bitom. Svjeteleće diode na micro:bitu možete iskoristiti kao svjetlosni senzor. Izmjerit ćete količinu svjetlosti i prikazati ju na zaslonu koristeći bar graf.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Iz Led kategorije naredbi odaberite plot bar graph naredbu. Ova naredba omogućava da se grafičkim načinom prikaže neka veličina na zaslonu micro:bita.

2. korak

Kako biste izmjerili količinu svjetlosti iskoristite light level naredbu iz Input kategorije naredbi.

3. korak

Light level naredbu postavite u of argument plot bar graph naredbe. Ovdje postavljate veličinu koju želite prikazati na zaslonu.

U up to argument morate postaviti maksimalnu moguću vrijednost za prikaz. Obzirom da se količina izmjerene svjetlosti na micro:bitu dobiva u rasponu od 0 do 255, ovdje ćete upisati 255.

Prebacite program na micro:bit i rukom zaklonite svjetlost koja pada na micro:bit ili ga obasjajte svjetlom i pogledajte promjene.