Lampica

Napravite program kojim ćete pomoću tipkala A i B uključivati i isključivati svjetleću diodu spojenu na micro:bit. Tipkalom A ćete povećavati brojač, a tipkalom B smanjivati. Kad je brojač veći od 3 neka se svjetleća dioda uključi, a ako brojač padne ispod 3, neka se dioda ugasi.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

Za izradu ovog programa potrebna vam je svjetleća dioda poput ove iz videa. Spojite je na izvod P0 i izvod za uzemljenje (GND). Za povezivanje micro:bita i svjelteće diode možete upotrijebiti kablove s ‘krokodilkama’ ili slično.

1. korak

Kreirajte varijablu brojač i u bloku on start postavite ga na nulu.

2. korak

Ako je pritisnuto tipkalo A, povećajte brojač za 1.

3. korak

Ako je pritisnuto tipkalo B, smanjite brojač za 1.

4. korak

U bloku forever postavite provjeru brojača. Ako je veći od 3, pošaljite digitalni signal 1 na izvod P0, inače pošaljite signal 0. Kad micro:bit na izvodu P0 ima signal 1, uključit će se svjetleća dioda, inače će biti isključena.

Preuzmite program i isprobajte ga.