Kalkulator za zbrajanje do 20

Izradite program kojim ćete micro:bit pretvoriti u kalkulator za zbrajanje brojeva do 20.

Na početku je na zaslonu znak plus i generiraju dva pribrojnika slučajnim odabirom od 1 od 10. Pritiskom na tipku A prikazuje se prvi pribrojnik, a pritiskom na tipku B drugi. Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se njihov zbroj. Protresanjem micro:bita generiraju se novi pribrojnici.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Na početku, u on start dijelu programa show string naredbom programirajte da se pokretanjem micro:bita na zaslonu prikaže znak plus.

2. korak

Kreirajte dvije varijable (nazovite ih broj-1 i broj-2) te set to naredbom u on start dijelu definirajte da njihova vrijednost bude slučajno odabrani broj od 1 do 10.

3. korak

Pritiskom na tipku A neka se prikaže vrijednost varijable broj-1, a pritiskom na tipku B vrijednost varijable broj-2.

4. korak

Pritiskom na obje tipke istovremeno, neka se prikaže zbroj tih brojeva. Za prikaz zbroja upotrijebite naredbu show number i kao njezin argument upotrijebite naredbu za zbrajanje iz kategorije Math i unutar nje postavite na mjesto brojeva varijable broj-1 i broj-2.

5. korak

Da bi se svi rezultati prikazali na jednak način dodajte u posljednji blok i naredbu za brisanje prikaza na zaslonu i ponovno postavite znak plus.

6. korak

Za generiranje novih brojeva upotrijebite on shake blok unutar njega postavite set naredbu za varijable broj-1 i broj-2 kao u on start dijelu.

7. korak

Program je gotov pa isprobajte kalkulator na micro:bitu.