Micro:bit: Igraća kockica

Izradite program kojim će se na zaslonu micro:bita uključiti broj svjetlećih dioda koji se slučajnim odabirom generira prilikom protresanja micro:bita.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Prvo u kategoriji Variables opcijom Make a variable kreirajte varijablu broj u koju ćete pohraniti slučajan broj od 1 do 6. U argument naredbe set broj to stavite naredbu pick random 1 to 6. Sve naredbe izvršavat će se unutar bloka on shake.

2. korak

Zatim iz katgorije Logic uzmite naredbu if then i stavite je nakon naredbe set broj to.

3. korak

Iz iste kategorije uzmite naredbu za usporedbu i stavite je kao uvjet u if dio. Uvjet uspoređuje varijablu broj sa brojem 1.

4. korak

Ako je vrijednost varijable broj jednaka broju 1 želite da zasvijetli samo jedna svjetleća dioda na micro:bitu. U naredbi show leds upalite samo jednu svjetleću diodu.

5. korak

Duplicirajte if then blokove pet puta i prilagodite ih za ostale slučajeve kao na slici.

Prebacite program na miro:bit i isprobajte ga u društvenoj igri.