Micro:bit čudovište

Iskoristite micro:bit kao glavu čudovišta za koje će učenici izraditi tijelo i ukrasiti ga.

Korištenje s učenicima
Predmet Likovna kultura
Razred 3., 4. osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.3.1 Nakon 3. godine učenja predmeta likovna kultura učenik uporabljuje iskustvo opažanja, slobodne asocijacije i improvizaciju da bi istražio, interpretirao te izrazio različite ideje i sadržaje likovnim i vizualnim izražavanjem.

A.3.2 Nakon 3. godine učenja predmeta likovna kultura učenik demonstrira fine motoričke vještine uporabom i variranjem različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitome likovnom izražavanju.

A.4.1 Nakon 4. godine učenja predmeta likovna kultura učenik primjenjuje iskustvo opažanja, poznaje i služi se s nekoliko tehnika za produkciju ideja i improvizacijom kao formom variranja ideja da bi izrazio misli, osjećaje i iskustva u likovnim materijalima i vizualnim medijima.

A.4.2 Nakon 4. godine učenja predmeta likovna kultura učenik demonstrira fine motoričke vještine uporabom i variranjem različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitome likovnom izražavanju.

Zadatak učenika je iskoristiti micro:bit s izrazom lica kao glavu čudovišta i izraditi tijelo čudovišta od kartona, papira, žice i sličnih materijala.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipkalo A na zaslonu se izmjenjuju razni simboli koji predstavljaju određene strašne izraze lica.

Pritiskom na tipkalo A na zaslonu se izmjenjuju razni simboli koji predstavljaju određene strašne izraze lica.

Pritiskom na logotip micro:bita i prilikom detekcije glasnog zvuka u okolini micro:bit reproducira zvuk.

Iskoristite i opciju isključivanja micro:bita pomoću tipkala za uštedu energije.