Brojimo korake s micro:bitom!

Pomoću jednostavnog programa za micro:bit zbrojite broj napravljenih koraka i tako vidite jeste li se dovoljno kretali.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Za početak kreirajte varijablu koraci. To se radi tako da kliknete na kategoriju Variables, i odaberete Make a Variable:

U prozoru koji iskoči, upišite ime varijable.

2. korak

Naredbu set koraci to 0 stavite u blok on start.

3. korak

Iz kategorije Input uzmite naredbu on shake.

4. korak

Iz Variables uzmite naredbu change koraci by 1 i stavite je unutar bloka on shake.

5. korak

Iz kategorije Basic uzmite naredbu show number i stavite nakon naredbe change koraci by 1.

6. korak

Kao argument naredbe show number naredbe stavite varijablu koraci.

Program prebacite na micro:bit, priključite baterije, pričvrstite micro:bit na tenisicu ili nogavicu i poigrajte se brojeći korake!