Animirani smješko

U ovom projektu izradit ćete animaciju smješka koja će se pokazati svaki put kad pokrenete micro:bit.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Iz kategorije Basic odaberite naredbu show leds i stavite ju unutar naredbe on start.

2. korak

Nacrtajte sad ozbiljno lice klikom na svjetleće diode koje trebaju svijetliti.

3. korak

Iz kategorije Basic dodajte naredbu pause 100 (ms) i stavite je nakon naredbe show leds.

4. korak

Nakon ozbiljnog lica smješko treba pokazati osmijeh. Kako biste napravili sljedeću sličicu za animaciju kliknite desnom tipkom miša na show leds i odaberite opciju Duplicate. Izrađena kopija naredbe biti će siva jer se ne nalazi u niti jednom bloku pa nije aktivna.

5. korak

Stavite kopiranu naredbu ispod naredbe pause i promijenite tu drugu sliku u “poluosmijeh”.

6. korak

Dodajte još jednu naredbu pause 100ms i još jednu sliku lica, ovaj put s potpunim osmijehom.

7. korak

Klikom na play tipku ispod simulatora, naš program će se izvršiti. Micro:bit će prikazati prvo ozbiljno, pa polunasmijano, a zatim nasmijano lice.

Prebacite program na micro:bit i pogledajte kako se izvršava animacija.