mBot tulumari dok se ne upali svjetlo

Zadatak

Izradite program koji će se izvršavati svaki put kad je robot u mraku tako da svijetli plavim svjetlom pritom se krećući naprijed-natrag dvije sekunde. Kad se upali svjetlo u prostoru gdje je robot, svjetleće diode na robotu se gase i on se prestaje kretati.

Rješenje

Objašnjenje

Senzor za svijetlo prepoznaje mrak ako je razina svjetlosti u prostoriji mala i tada svjetleće diode na robotu svijetle plavo i robot se kreće naprijed-natrag. Ako je razina svjetlosti veća, gase se svjetleće diode i robot prestaje s kretanjem.

Ovim programom je if then else petljom definirano ponašanje robota u mraku i na svijetlu. Zadano je da uvijek kada je robot u mraku (if light sensor on-board light intensity < 170), svijetli plavo (turn on all light with color red 0 green 0 blue 30) te se kreće naprijed-nazad (move forward at power 80% for 1 secs; move backward at power 80% for 1 secs).

Kada se svjetlo upali, gase se svjetleće diode (turn on all light with color red 0 green 0 blue 0) i  robot se zaustavlja (move forward at power 0).