Logičke funkcije I i ILI

Izradite program pomoću kojeg možete vidjeti rezultat funkcije I i ILI u ovisnosti o vrijednostima ulaznih varijabli A i B. Usput ćete naučiti uključivati pojedine lampice na zaslonu micro:bita, te kako se za vrijednost varijable stavljaju riječi (stringovi) i logičke vrijednosti true ili false.

Korištenje s učenicima
Predmet  Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Programiranje
Tema Odluke u programu – naredba IF
Ključne riječi odluka u programu, grananje, naredba IF, logičke funkcije
Ideja i izrada materijala Aleksandra Žufić

Pri učenju korištenja grananja u programu učenicima je često teško shvatiti kako se može više uvjeta kombinirati u jedan uvjet pomoću logičkih funkcija, te čemu konkretno služe logičke funkcije I i ILI, odnosno AND i OR. Ovaj program za micro:bit zamišljen je da posluži za vizualizaciju tog dijela gradiva.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Vrijednost varijabli A i B mijenjate pritiskom na tipke A i B.

Vrijednosti varijabli prikazujete kao uključene (vrijednost true) ili ugašene (vrijednost false) svjetleće diode. Četiri diode u gornjem lijevom kutu su za varijablu A, a u gornjem desnom kutu za varijablu B.

Pritiskom na obje tipke istovremeno mijenjate vrstu logičke funkcije (I/ILI).

Koja je funkcija trenutno uključena, signalizira se lampicama u donjem desnom kutu.

Rezultat se prikazuje pomoću uključene ili isključene četiri lampice u donjem lijevom kutu.