LittleBits temperaturni senzor

Upoznajemo senzor za mjerenje temperature i number modul koji ćemo iskoristiti za prikaz izmjerene vrijednosti.

Za praćenje projekta trebat ćete sljedeće littleBits module:

Adapter za napajanje

Modul za napajanje

Temperaturni senzor

Number modul

Spojite projekt kao na slici.

Temperaturni senzor mjeri temperaturu zraka u prostoriji. Na samom modulu postoji preklopka kojom se može odabrati hoće li se mjerenje prikazivati u stupnjevima Celzijusovim ili u Fahrenheitima. Odaberite stupnjeve Celzijusove postavljanjem preklopke u donji položaj.

Number modul ima više načina rada, ali ovaj put ćemo ga iskoristiti za prikaz temperature. Način rada preklopke postavite na mod read-value. Na taj će se način na displayu za prikaz vrijednosti prikazati izmjerena temperatura.

Prislonite prst na temperaturni senzor. Što se zbiva? Toplina se prenosi s Vašeg prsta na temperaturni senzor i prikazana temperatura je veća.

Raste li temperatura istom brzinom kojom pada? Pogledajte prikaz na mjeraču.

Znate li pretvoriti temperaturu iz stupnjeva Celzijusovih u Fahrenheite i obratno?

Kako ovaj senzor mjeri temperaturu?