Littlebits svjetlosni senzor

Svjetlosni senzor jedan je od ulaznih LittleBits modula. On mjeri količinu svjetlosti koja na njega upada i proporcionalno tome daje izlazni signal. Ima dva načina rada: light i dark. Kad ga se postavi u način­­ rada light, što više svjetla senzor primi, to je veći signal koji šalje izlaznom modulu. U dark načinu rada, događa se upravo suprotno – izlazni signal se povećava dok se svjetlo smanjuje.

Zadatak

Spojite svjetlosni modul najprije na modul za napajanje te ga postavite na light način rada. Stavite nakon senzora izlazni modul brojač koji neka prikazuje vrijednost izlaznog signala svjetlosnog senzora. Time ćete provjeriti koliku količinu svjetlosti je primio senzor.

Nakon toga promijenite način rada svjetlosnog senzora u dark i provjerite koju vrijednost će pokazati brojač.

 

Potrebni moduli

  • modul za napajanje
  • USB kabel koji je priključen u struju
  • svjetlosni senzor
  • brojač

Light način rada

Dark način rada

Objašnjenje

Ovaj spoj modula nalazi se u prostoru u kojem svijetlo nije preveliko što se vidi po vrijednostima prikazanima na brojaču u light i dark načinu rada. Dark vrijednost je veća. Maksimalna vrijednost koju brojač može pokazati je 99.

 

Pitanje za razmišljanje: Da smo u oba slučaja još dodali svjetleću diodu, u kojem bi slučaju ona jače svijetlila s obzirom na vrijednosti koje je svjetlosni senzor primio?

 

Ideja za novi zadatak: Kad je u prostoriji slabo svjetlo neka se upali svjetleća dioda i neka jače svijetli što je u prostoriji mračnije.