Led matrix zaslon

Led matrix je dodatak za mBot koji se sastoji od bijele akrilne pločice s prednje strane i 128 svjetlećih dioda poredanih u 8 redova iza pločice. Prema podacima koje dobiva od upravljačke pločice mBota na njemu se mogu prikazati brojevi, slova i simboli.

Led matrix se može spojiti na bilo koji port na pločici mBota jer ima na sebi plavu oznaku.

Naredbe za led matrix

Naredbe za led matrix zaslon nalaze se u mBlock programu pod kategorijom Show.

Naredba

Objašnjenje

Prikazuje odabranu sličicu u zadanom vremenskom intervalu.

Prikazuje odabranu sličicu.

Prikazuje odabranu sličicu na određenoj poziciji led matrix zaslona.

Ispisuje zadani tekst.

Ispisuje zadani tekst na određenoj poziciji led matrix zaslona.

Ispisuje zadani broj.

Prikazuje zadano vrijeme.

Briše prikaz na led matrix zaslonu.

Primjeri programa za led matrix

Prilikom programiranja led matrix zaslona provjerite na kojem ulazu (portu) je spojen na upravljačkoj pločici te u skladu s time izradite program.

Zaustavljanje na žutoj kartici

Led matrix zaslon je spojen na port 1 na upravljačkoj pločici mBota.

Pritiskom na tipku A na daljinskom upravljaču kreće odbrojavanje tri sekunde, što se prikazuje za led matrix zaslonu.

Nakon ispisa brojeva na zaslonu, briše se prikaz.

Robot kreće s vožnjom dok ne naiđe na žutu karticu koju prepoznaje senzorom za boju.

Kad mBot naiđe na žutu karticu, zaustavlja se i na led matrix zaslonu prikaže naočale na 3 sekunde kao da je naišao na sunce.

Traženje crne kartice

Ideja ovog programa je na led matrix zaslonu prikazati koliko je sekundi potrebno mBotu da izvrši zadatak, a to je pronalazak crne kartice.

Pritiskom na tipku A program se krene izvršavati.

Najprije se resetira timer te mBot kreće s vožnjom.

Kad mBot pronađe crnu karticu senzorom za boju, zaustavlja se. Kao vrijednost varijable sekunde postavlja se trenutno vrijeme (ono u kojem se mBot zaustavio) te se ono prikazuje na led matrix zaslonu.

Biranje programa

Ovim programom je prikazano kako se pomoću led matrix zaslona može pratiti odabir različitih zadataka koje mBot treba izvršiti.

U ovom programu definirana su 3 nova bloka programa (3 zadatka za mBot). Forward blokom mBot vozi naprijed i nakon 1.5 sekunde stane. Backward blokom mBot vozi unatrag 1.5 sekundu i tada stane. Blok Light pali 3 različita svjetla na mBotu.

Pritiskom na tipku A za led matrix zaslonu se prikazuje broj odabranog programa, a pritiskom na tipkalo na mBotu počinje se izvršavati odabrani program.

Za izradu ovog materijala korišteni su izvori dostupni na stranici MakeX Support.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”