Led matrix i vrijednost svjetlosnog senzora

Zadatak

Izradite program kojim će na led matrix zaslonu ispisivati vrijednost svjetlosnog senzora.

Rješenje

Objašnjenje

Program se počinje izvršavati pritiskom na tipkalo te se svake dvije sekunde na zaslonu ispiše vrijednost količine svjetlosti koju senzor prima.