Led matrix i vrijednost senzora za praćenje linije

Zadatak

Izradite program kojim će se na led matrix zaslonu prikazati vrijednost senzora za praćenje linije. Ovisno o tome na kakvoj se podlozi nalazi svaki senzor, očitana i prikazana vrijednost će biti 0, 1, 2 ili 3. Primjerice, ako su oba senzora na tamnoj podlozi, vrijednost je nula i na zaslonu se prikazuje broj nula.

Rješenje

Objašnjenje

U forever petlji smješten je blok LED panel port 1 shows number (led matrix je spojen na port 1) i kao njegov argument postavljena je naredba line follower sensor port 2 value. Ona se odnosi na vrijednost koju očitava senzor za praćenje linije.