Led matrix i prikaz slike

Zadatak

Napravite program kojim će se na led matrix zaslonu prkazati smješko s očima i širokim osmijehom.

Rješenje

Objašnjenje

Led matrix zaslon može prikazati sličicu koju sami nacrtate na površini od 8×16 svjetlećih dioda.

Odaberite naredbu LED panet port 1 show image i pritisnite na crtež

Otvorit će se prozor u kojem ćete moći izraditi sliku.

Pritiskom na kvadratiće koji predstavljaju svjetleće diode označit ćete koje od njih da svijetle.

U ovom primjeru prikazat će smješko s očima i širokim osmijehom.

Pritiskom na tipkalo robota na zaslonu se prikazuje željena sličica.