Led matrix i ispisivanje primljene poruke

Zadatak

Izradite program kojim će se na led matrix zaslonu prikazati primljena poruka od drugog robota.
Prvi robot će pomoću svjetlosnog senzora pratiti koliku vrijednost svjetla očitava te će ovisno o tome poslati „L“ (kao light – ima puno svjetla) ili D (kao dark – manje svjetla) drugom robotu.

Rješenje – program za prvi robot

Rješenje – program za drugi robot

Objašnjenje

Prvi robot cijelo vrijeme (forever petlja) očitava količinu svjetla svjetlosnim senzorom (if light sensor on-board light intensity > 50) te šalje poruku drugom robotu o količini svjetla koju je očitao (send IR message L, send IR message D). Drugi robot cijelo vrijeme (forever petlja) na led matrix zaslonu ispisuje primljenu poruku – slovo L ili slovo D naredbom Led panel port4 shows text IR message received at x:0 y:0.