Kviz na ispadanje

Preuzmite program kojim možete na nastavi održati kviz korištenjem micro:bitova. Program je univerzalan i može se koristiti na svakom nastavnom predmetu. Učitelj postavlja pitanja i nudi odgovore, a učenici putem micro:bitova odgovaraju. Na kraju se proglašava pobjednik kviza. Kviz se može rješavati i u timovima.

Korištenje programa za kviz je vrlo jednostavno. Preuzmite datoteke na micro:bitove te proučite u nastavku upute o načinu rada programa.

Programske kôdove za micro:bitove izradio je Josip Jurić.

Program za učitelje preuzmite ovdje.

Program za učenike preuzmite ovdje. 

Upute za korištenje programa

1. PRIPREMA

Kako biste ovakvo rješavanje kviza implementirali u nastavu, potrebno je da učenici prije sata na svoje micro:bitove preuzmu program microbit-ucenik te učitelj na svoj micro:bit program microbit-ucitelj.

Učiteljev micro:bit kontrolira cjelokupno sudjelovanje u kvizu (registracija učenika, praćenje odgovaranja učenika, bilježenje točnih odgovora i pronalazak pobjednika).

2. POKRETANJE MICRO:BITOVA

Na početku kviza učitelj i učenici pokreću program uključivanjem micro:bita. Na ekranu im se svima ispisuje Kvisko:bit 0.9 v i prikazuje smajlić.

3. POČETAK KVIZA – UČITELJ ODREĐUJE BROJ ŽIVOTA

Učitelju se ispisuje niz BROJ ŽIVOTA i nakon toga broj 1. To znači da učitelj može odrediti koliko „života“ učenici imaju u kvizu, odnosno nakon koliko pogrešnih odgovora ispadaju. Tipkom A učitelj može podešavati broj života (maksimalno 5). Kad odredi broj života potvrđuje to pritiskom na tipku B.

4. REGISTRACIJA UČENIKA ZA SUDJELOVANJE U KVIZU

Učiteljev micro:bit prikazuje strelicu prema tipkalu A koju učitelj pritisne kako bi pokrenuo registriranje učenika za sudjelovanje u kvizu. Nakon toga se na micro:bitovima učenika prikaže strelica prema tipkalu A koju učenici pritisnu za registriranje. Svakom učeniku se prilikom registracije dodjeljuje jedinstveni broj kao identitet (broj im se prikaže na ekranu). Učitelj na svojem micro:bitu može pratiti ukupan broj učenika koji se prijavio u kviz. Nakon što se svi prijave, na ekranu učiteljevog micro:bita prikazuje se ukupan broj svih učenika, a na ekranima učeničkih micro:bitova vrti se animacija dok čekaju pitanje.

5. PITANJE – ODGOVOR

Učitelj pročita pitanje i ponuđene odgovore, a nakon toga pritisne tipkalo B i nakon nje tipkalo A kako bi omogućio učenicima da daju svoje odgovore. Na ekranima učenika prikazuje se slovo A što znači da mogu odgovoriti, a na ekranu učitelja se vrti animacija dok čeka učenike da odgovore. Pritiskom na tipkalo A učenici mogu birati slova ponuđenih odgovora (A, B, C ili D), a pritiskom na tipkalo B potvrđuju i šalju svoj odgovor. Nakon slanja odgovora na ekranu učenika prikaže se animacija.

6. UČITELJ POTVRĐUJE TOČAN ODGOVOR

Kad su svi učenici odgovorili, na ekranu učitelja prikazuje se strelica prema tipkalu B. Učitelj pritisne tipkalo B kao znak da je primio odgovore svih učenika te mu se ispisuje koliko je učenika odgovorilo. Učitelj ponovno pritisne tipkalo B i zatim A kako bi putem micro:bita javio učenicima jesu li odgovorili točno ili pogrešno. Učitelj pritiskom na tipaklo A bira točan odgovor i pritiskom na tipkalo B ga potvrđuje. Time će se na ekranima učenika prikazati jesu li točno odgovorili (kvačica ako jesu, iks ako nisu), a na ekranu učitelja se ispisuje koliko učenika je točno odgovorilo te koliko učenika nastavlja sudjelovati u kvizu. Učenicima se ispisuje na ekranu koliko im je života ostalo.

7. POBJEDNIK KVIZA

Učitelj čita novo pitanje i odgovore, pritisne tipkalo B i otvara učenicima mogućnost odgovaranja. Učenici na isti način kao za prvo pitanje tipkalom A biraju odgovor, a tipkalom B ga potvrđuju. Učitelj prati broj zaprimljenih odgovora i nakon toga istim postupkom otkriva točan odgovor (tipkalom A bira, tipkalom B potvrđuje). Učenici ponovno vide jesu li točno odgovorili i koliko im je života ostalo, a učitelj vidi koliko je točnih odgovora.

Ovaj postupak se ponavlja sve dok učenici imaju živote, odnosno točno odgovaraju. Tako se dolazi do pobjednika (učenika koji zadnji ostaje u kvizu jer je dao najviše točnih odgovora ili mu je jedinom ostalo života,a drugi učenici su ispali). U slučaju da su svi učenici na zadnjem životu i nakon toga svi pogriješe na istom pitanju, to se posljednje odgovaranje ponavlja.

Kad se dobije pobjednik, na ekranu učitelja se ispisuje poruka „imamo pobjednika“ i broj učenika koji je pobijedio. Na ekranima ostalih učenika se ispisuje GAME OVER, a na ekranu učenika pobjednika BRAVO! i njegov broj.

Pripremite pitanja i točne odgovore, preuzmite gotove programe te se zabavite s cijelim razredom provjeravanjem znanja uz micro:bit.