Kretanje

U tijeku

1. Zadatak

Izradite program kojim će se micro:Maqueen robot kretati ravno 2 sekunde te se zatim zaustaviti na 1 sekundu. Neka se takav slijed ponavlja beskonačno mnogo puta.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Maqueen kategorije naredbi odaberite motor left move Forward at speed 0 naredbu te ju postavite unutar forever naredbe. Ovom naredbom se pokreće lijevi motor željenom brzinom. Iz prvog padajućeg izbornika u naredbi motor left move Forward at speed 0 odaberite opciju all kako bi se naredba odnosila na oba motora. Iz drugog padajućeg izbornika odaberite opciju Forward ako već nije odabrana te u argument naredbe upišite 100. Na ovaj način robot će se kretati unaprijed brzinom 100.

Zatim dodajte pauzu od 2 sekunde naredbom pause (ms) 2000 kako bi se robot kretao 2 sekunde.

Za zaustavljane robota duplicirajte naredbu motor all move Forward at speed 100 te promijenite posljednji argument iz 100 u 0. Kad postavite brzinu motora na 0, tada će se robot zaustaviti. Na kraju dodajte pauzu od 1 sekunde.

Prebacite program na micro:bit i pogledajte kao se robot neprestano pokreće i zaustavlja.

2. Zadatak

Proširite prethodni program tako da se robot nakon zaustavljanja i pauze od 1 sekunde vozi unatrag 2 sekunde brzinom 150. I nakon vožnje unatrag neka se robot zaustavi na 1 sekundu.

Rješenje

Objašnjenje

Na kraju prethodnog programa, unutra forever petlje, postavite naredbu motor all move Forward at speed 0. U njoj argument Forward postavite na Backward, a na mjesto brzine upišite broj 150. Time ste u program dodali naredbu za vožnju unatrag. Dodajte naredbu pauze od 2 sekunde (pause (ms) 2000). Za zaustavljanje robota iskoristite naredbu motor left stop, te u njoj umjesto left odaberite all kako bi oba motora prestala s radom. Na kraju dodajte pauzu od 1 sekunde.