Kretanje po kružnici

Zadatak

Izradite program kojim će se robot kretati oko neke zamišljene točke u krug. Robot neka počne s kretanjem pritiskom na tipkalo. Da bi se robot kretao u krug, potrebno je da se kotač jednog motora kreće brže od drugog. S obzirom na to da su vrijednosti brzine oba motora pozitivne, robot će se kretati unaprijed.

Rješenje

Objašnjenje

Robot kreće s pritiskom na tipkalo (when on-board button pressed). Lijevi kotač kretat će se brže od desnog (left wheel turns at power 80%, right wheel at power 30%). Da robot napravi puni krug, potrebno mu je 4 sekunde (wait 4 seconds). Na kraju je potrebno postaviti snagu oba motora na nulu da se robot zaustavi.

Za kretanje po kružnici većeg opsega potrebno je produžiti vrijeme kretanja, a razlika između brzina motora mora biti manja.