Kretanje mBota u pravokutni trokut

Zadatak

Izradite program kojim će se robot kretati kao da prolazi put u obliku pravokutnog trokuta. U tom programu važno je da jedno skretanje bude pod pravim kutom. Ovisno o stanju baterija i željenoj duljini puta koju robot treba prijeći, vrijednosti vremena i brzine skretanja su relativne te ih je potrebno prilagoditi.

Rješenje

Objašnjenje

Robot kreće s kretanjem pritiskom na tipkalo (wait until on board button pressed). Najprije dvije sekunde vozi ravno, a zatim skreće lijevo pod pravim kutom, stane s kretanjem i nastavi vožnju tri sekunde. Zatim ponovno skreće, no ovaj put pod većim kutom (zato ima duže vrijeme skretanja – 2.3 sekunde), kratko se zaustavi i nastavi vožnju ravno dok ne dođe do točke s koje je krenuo i time zatvorio trokut. Na kraju se zaustavlja.