Kretanje mBota u osmici

Zadatak

Izradite program kojim će se robot kretati u obliku ležeće osmice. Pritiskom na tipku D na daljinskom upravljaču neka robot krene iz središta osmice. Ovisno o stanju baterija i željenoj duljini puta koju robot treba prijeći, vrijednosti vremena i brzine skretanja su relativne te ih je potrebno prilagoditi.

Rješenje

Objašnjenje

Sve naredbe su smještene u forever petlji kako bi se robot kretao svaki put kad se pritisne tipka D na daljinskom upravljaču ( wait until IR remote D pressed?).

Najprije će napraviti krug udesno jer lijevi motor ima veću brzinu od desnog motora (left wheel turns at power 80%, right wheel at power 30%). Nakon toga se kreće ulijevo istom brzinom (left wheel turns at power 30%, right wheel at power 80%). Nakon izvršenog kretanja u obliku osmice robot staje (left wheel turns at power 0%, right wheel at power 0%).