Kretanje mBota u jednakostranični trokut

Zadatak

Izradite program kojim će se robot kretati kao da prolazi put u obliku jednakostraničnoga trokuta. U tom programu robot skreće dva puta u odnosu na mjesto s kojeg kreće i time prelazi tri dužine koje moraju biti iste duljine, kao što i kutovi skretanja moraju biti jednaki. Ovisno o stanju baterija i željenoj duljini puta koju robot treba prijeći, vrijednosti vremena i brzine skretanja su relativne te ih je potrebno prilagoditi.

Rješenje

Objašnjenje

Kreće s kretanjem pritiskom na tipkalo (naredba wait until on board button pressed). Najprije dvije sekunde vozi ravno, a zatim skreće prvi put, stane s kretanjem i nastavi vožnju ponovno dvije sekunde istom brzinom. Zatim ponovno skreće na jednak način kao prvi put (istom brzinom i vremenom) i nastavi vožnju ravno i time završava put u obliku jednakostraničnoga trokuta.