Korona

Izradite program pomoću kojeg ćete kroz igru prepoznavanja na micro:bitu svaki puta zabilježiti kada ugledate sliku korone.

Korištenje s učenicima
Predmet Glazbena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Izvođenje glazbe i glazbeno pismo
Tema Glazbeno pismo – korona
Ključne riječi korona, trajanje nota
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati prepoznavanje korone na razne načine:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće, na način prikazan u videu. Taj je način opisan u gornjoj tablici pod “Kratki opis”.
  • Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom. Učenicima će biti zabavno iščekivati kad će se na zaslonu pojaviti korona, a možete i organizirati malo natjecanje – zadajte ograničeno vrijeme igranja nakon kojeg svi učenici trebaju usporediti svoje rezultate. Igrati mogu i u paru i u skupini.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da kad protresete micro:bit na zaslonu će se prikazati neka sličica. Kad god se pojavi slika korone, trebate pritisnuti gumb B. Nakon proizvoljnog vremena igranja, pritiskom na gumbe A+B prikazat će se rezultat koliko puta ste zabilježili sliku korone.