Korištenje naredbi za grananje i naredbe random u primjeru „Kockica za čovječe ne ljuti se“

Izradite program pomoću kojeg ćete micro:bit pretvoriti u kockicu za društvene igre. Ovim primjerom možete vježbati korištenje if then else uvjeta te naučiti raditi naredbom random (definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost).

Korištenje s učenicima
Predmet  Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Programiranje
Tema Uporaba naredbi za grananje
Ključne riječi Naredba za grananje, naredba random
Ideja i izrada materijala Maja Mačinko Kovač

Zamišljeno je da se ovaj program koristi kao vježba nakon što su učenici naučili osnovne naredbe i kako ih provesti, te kad treba postići automatizaciju i primjenu konkretnog primjera iz svakodnevnog života.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće, koristeći ju u raznim društvenim igrama.
  • Na isti način mogu vježbati i na dodatnoj nastavi.
  • Na redovnoj nastavi.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Kad protresete micro:bit, izabire se jedan broj između 1 i 6 te se prikazuje kao uključene diode na zaslonu micro:bita.

Ovaj digitalni obrazovni sadržaj je autorsko djelo, napravljen pod Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima CC BY 4.0 licencom.