Konjugacija glagola u prezentu

Izradite program pomoću kojeg će učenici kroz igru naučiti konjugirati glagole u jednini (program se može modificirati da ispisuje glagole u 1., 2. i 3. licu množine).

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Konjugacija glagola u prezentu
Tema Konjugacija
Ključne riječi konjugacija, glagoli, prezent, jednina, množina
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U svojoj nastavi program možete koristiti individualno, u parovima (primjerice, učenik mora svom paru obrazložiti zašto je odabrao 1./2./3. lice: mogu se natjecati u paru; jedan učenik u paru ima program za konjugaciju u jednini, drugi učenik u množini pa se nakon nekog vremena zamijene i uspoređuju rezultat koji su ostvarili (tko je pogodio više glagolskih lica); ili možete složiti učenike slabijeg znanja s učenicima koji su savladali gradivo (učenje poučavanjem), kao pomoć u učenju.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se  ispisuje glagol u 1., 2. ili 3. licu jednine.

Odabirom tipke A učenik bilježi da je ispisani glagol u 1. licu.

Odabirom tipke B  učenik bilježi da ispisani glagol u 2. licu.

Odabirom tipki A+B učenik bilježi da je ispisani glagol u 3. licu.

Okretanjem ekrana prema dolje ispisuju se pogodci za svako lice glagola.