Koliki dio ekrana svijetli

Izradite program koji će pritiskom na lijevi gumb generirati paljenje nekoliko lampica na ekranu (da zasvijetli jedan dio ekrana), a pritiskom na desni gumb ispisati razlomak koji opisuje koliki dio ekrana svijetli.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Razlomci
Tema Izrazimo razlomkom dio cjeline
Ključne riječi razlomak
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

Učenici pomoću ponuđenog programa mogu vježbati na razne načine. Jedan je vježbanje samostalno kod kuće. Vježbati se može i na dopunskoj nastavi na kojoj imate učenike s različitim teškoćama/potrebama, zbog čega za svakoga posebno treba pripremiti materijale. Učenici koji imaju poteškoća s ovakvim zadacima, jednostavno i samostalno mogu vježbati pomoći micro:bita. Osim što vježbaju gradivo matematike, time ih ujedno navikavate na samoprocjenu svog znanja (kroz povratnu informaciju koju micro:bit daje o točnosti rezultata) i na uočavanje da i samostalnim radom (bez učitelja) mogu napredovati.

Na redovnoj nastavi također možete koristiti micro:bit s danom datotekom. Jedan je način da na kraju sata, na kojem ste zajedno uvježbali ovo gradivo, napravite igru/natjecanje između učenika. Učenici će igrati u parovima. Na papiru trebaju napraviti tablicu s dva retka, na početku redaka napisati svoja imena, a zatim naizmjenice rješavati zadatke koje zadaje micro:bit, te u tablicu kod svog imena napisati plus ako je točno riješen zadatak, odnosno minus ako je netočno.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A zasvijetli će neki dio ekrana.

Pritiskom na tipku B ispisuje se razlomak koji opisuje koji dio ekrana svijetli.