Zujalica

1. Zadatak

micro:Maqueen robot ima zujalicu preko koje reproducira zvuk. Izradite program kojim će micro:Maqueen svirati melodiju po vašem izboru. Neka melodiju svira beskonačno puta, ali tako da je između svakog sviranja 2 sekunde pauza. Dok robot svira,  neka se na zaslonu micro:bita prikazuje slika note, a kada ne svira, neka je ekran prazan.

Rješenje

Objašnjenje

Najprije iz kategorije Basic odaberite naredbu forever i postavite je u prostor za programiranje. Iz kategorije Basic dodajte show icon naredbu i u njoj postavite sliku note.

Iz Music kategorije naredbi odaberite naredbu play melody at tempo 120 (bpm) te je postavite u forever petlju. Klikom na opciju desno od melody otvorit će se izbornik u kojem odabirete melodiju po želji. Možete je izraditi sami klikom na stavku Editor ili odabrati postojeću klikom na stavku Gallery.

Dodajte naredbu clear screen iz kategorije Basic kako bi se nakon odsvirane melodije izbrisao prikaz note na zaslonu micro:bita te na kraju naredbom pause (ms) stavite pauzu od 2 sekunde.

2. Zadatak

Proširite prethodni program tako da pritiskom na tipkalo A postavite volumen na 60, a pritiskom na tipku B postavite volumen na 180.

Rješenje

Objašnjenje

Najprije iz kategorije Input odaberite naredbu on button A pressed i postavite je u prostor za programiranje. Iz kategorije Music dodajte set volume 127 naredbu i u nju upišite broj 60. Sada će se pritiskom na tipkalo A na micro:bitu volumen zvuka postaviti na 60.

Duplicirajte blok on button A pressed te klikom na slovo A odaberite opciju B iz padajućeg izbornika, a umjesto broja 60 upišite 180. Sada će se pritiskom na tipkalo B na micro:bitu volumen zvuka postaviti na 180.