Zakretanje

1. Zadatak

Naučite kako se micro:Maqueen robot može zakretati u desnu ili lijevu stranu, stoga izradite program kojim će robot jednom obići oblik pravokutnika unutar A3 okvira staze koju možete preuzeti ovdje. Neka obilazak započne tako da se robot kreće ravno uzduž kraće stranice papira i da je obilazak ulijevo. Ovisno o stanju baterija i željenoj duljini puta koju robot treba prijeći, vrijednosti vremena i brzine skretanja su relativne te ih je potrebno prilagoditi.

Rješenje

Objašnjenje

Iz kategorije Loops odaberite naredbu repeat 4 times do te je postavite unutar on start naredbe. Kako će se robot kretati u obliku pravokutnika potrebna su 2 ponavljanja pa umjesto 4 upišite broj 2.

Iz Maqueen kategorije naredbi odaberite naredbu motor left move Forward at speed 0 i postavite je unutar repeat petlje. Promijenite postavke naredbe tako da glasi motor all move Forward at speed 100 te postavite pauzu od 2 sekunde ispod naredbe. Tim naredbama će se robot kretati ravno dvije sekunde.

Zatim duplicirajte naredbu motor all move Forward at speed 100 dva puta te kopirane naredbe postavite ispod pauze. Da bi robot skrenuo lijevo, morate u programu postaviti da se desni kotač okreće unaprijed, a lijevi unatrag.

Promijenite zato postavke kopirnih naredbi tako da glase motor right move Forward at speed 50 i motor left move Backward at speed 50. Nakon naredbi za skretanje postavite pauzu od jedne sekunde.

Sada se robot treba kretati ravno uz dužu stranicu pravokutnika pa dodajte naredbu motor all move Forward at speed 100 i pauzu od 3 sekunde. Ponovno duplicirajte naredbe za skretanje motor right move Forward at speed 50 i motor left move Backward at speed 50 i pauzu za 1 sekundu.

Na kraju, nakon repeat petlje, stavite naredbu za zaustavljanje rada motora (motor all stop).

2. Zadatak

Napravite novi program kojim će se micro:Maqueen vrtjeti u krug tako da napravi jedan puni krug. Zaokret neka se vrši na desno. Robot pokrenite pritiskom na tipkalo B. Ovisno o stanju baterija i željenoj duljini puta koju robot treba prijeći, vrijednosti vremena i brzine skretanja su relativne te ih je potrebno prilagoditi.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Input kategorije dovucite naredbu on button A pressed i postavite u prostor za programiranje. Klikom na slovo A odaberite opciju B iz padajućeg izbornika. Da bi se robot vozio u krug na desnu stranu, postavite smjer kretanja desnog motora unazad, a lijevog motora unaprijed. Brzina desnog motora neka bude veća od lijevog. Nakon toga dodajte naredbu za pauzu (pause (ms) 2700) i na kraju naredbu za zaustavljanje rada motora (motor all stop).