Prvi programi – svjetleće diode

1. Zadatak

Za upoznavanje micro:Maqueen robota izradite program kojim će se obje crvene svjetleće diode na njemu paliti i gasiti na jednu sekundu. Neka se paljenje i gašenje svjetlećih dioda ponavlja 4 puta, a nakon toga neka se skroz ugase.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Loops kategorije naredbi odaberite repeat 4 times do naredbu i stavite ju unutar on start naredbe. Sve što stavite unutar ove repeat petlje će se izvršiti 4 puta. Iz Maqueen kategorije naredbi odaberite LEDlight left turn ON naredbu te je postavite unutar repeat petlje. Ovom naredbom se uključuje lijeva svjetleća dioda na robotu. Zatim, duplicirajte naredbu LEDlight left turn ON te je postavite unutar repeat petlje. Klikom na tipku left otvorit će se padajući izbornik u kojem odaberite opciju right. Kako je zadatak da svjetleće diode budu uključene na jednu sekundu, dodajte naredbu pause (ms) 100 iz Basic kategorije te odaberite opciju 1 second unutar padajućeg izbornika. Duplicirajte naredbe LEDlight left turn ON, LEDlight right turn ON i pause (ms) 1000 te ih postavite unutar naredbe forever. Klikom na tipku ON otvorit će se padajući izbornik u kojem odaberite opciju OFF.

2. Zadatak

Modificirajte prethodni program tako da se svjetleće diode naizmjenično uključuju i isključuju u trajanju od pola sekunde.

Rješenje

Objašnjenje

U odnosu na prethodni program, učinjeno je nekoliko izmjena. U naredbi koja se odnosi na desnu svjetleću diodu argument ON je postavljen na OFF. Time se postiglo da je prije prve pauze lijeva svjetleća dioda uključena, a desna pri tome isključena. Pauza je skraćena i postavljena na pola sekunde (500 ms). Zatim je ponovno izmijenjena naredba za desnu svjetleću diodu u kojoj je argument OFF postavljen na ON kako bi desna svjetleća dioda bila uključena dok je lijeva isključena. I druga pauza je skraćena na pola sekunde. Na kraju je potrebno isključiti obje svjetleće diode pa duplicirajte naredbe LEDlight left turn OFF, LEDlight right turn OFF te ih stavite unutar on start naredbe, nakon repeat petlje.