Kretanje

1. Zadatak

Izradite program kojim će se micro:Maqueen robot kretati ravno 2 sekunde te se zatim zaustaviti svaki put kad pritisnete tipkalo A na micro:bitu.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Maqueen kategorije naredbi odaberite motor left move Forward at speed 0 naredbu te je postavite unutar on button A pressed naredbe. Ovom naredbom se, pritiskom na tipkalo A, pokreće lijevi motor željenom brzinom. Iz prvog padajućeg izbornika u naredbi motor left move Forward at speed 0 odaberite opciju all kako bi se naredba odnosila na oba motora. Iz drugog padajućeg izbornika odaberite opciju Forward ako već nije odabrana te u argument naredbe upišite 100. Na ovaj način robot će se kretati unaprijed brzinom 100.

Zatim dodajte pauzu od 2 sekunde naredbom pause (ms) 2000 kako bi se robot kretao 2 sekunde.

Za zaustavljane robota duplicirajte naredbu motor all move Forward at speed 100 te promijenite posljednji argument iz 100 u 0. Kad postavite brzinu motora na 0, tada će se robot zaustaviti.

Prebacite program na micro:bit i pogledajte kao se robot pokreće i zaustavlja svakim pritiskom na tipkalo A na micro:bitu.

2. Zadatak

Proširite prethodni program tako da se robot pritiskom na tipkalo B vozi unatrag 2 sekunde brzinom 150. Nakon vožnje unatrag neka se robot zaustavi.

Rješenje

Objašnjenje

Duplicirajte prethodni program te u naredbi on button A pressed, slovo A zamijenite slovom B odabirom opcije iz padajućeg izbornika. Argument Forward u naredbi motor all move Forward at speed 100 postavite na Backward, a na mjesto brzine upišite broj 150. Time ste u program dodali naredbu za vožnju unatrag. Za zaustavljanje robota umjesto motor all move Forward at speed 0 naredbe iskoristite naredbu motor left stop koja se nalazi u Maqueen kategoriji naredbi, te u njoj umjesto left odaberite all kako bi oba motora prestala s radom.