Kamen, škare i papir

Zadatak

Izradite poznatu igricu Kamen, škare i papir. Svaki put kada protresete micro:bit, na zaslonu mora biti prikazana nasumično odabrana sličica kamena, škara ili papira koja prikazuje micro:bitov odabir u igri s vama.

Upute za izradu programa

1. korak

Igra se igra protresanjem micro:bita pa iz kategorije Input dovucite blok on shake u prostor za izradu programa. Svaki puta kada protresete micro:bit, naredbe unutar bloka on shake će se izvršiti.

Ova igra se igra rukom kojom igrač pokazuje odabrani znak. S obzirom na to da su moguća tri znaka u igri, napravite varijablu imena Ruka u koju će se pohranjivati nasumično odabrani broj 1, 2 ili 3. Postavite naredbu set Ruka to 0 unutar bloka on shake te iz kategorije Math odaberite naredbu pick random u čije ćete argumente upisati 1 i 3.

Na ovaj način, svaki put kada protresete micro:bit, spremiti će se jedan nasumično odabran broj u rasponu od 1 do 3.

2. korak

Nakon što je varijabli Ruka dodijeljena jedna od tri vrijednosti, potrebno je provjeriti koja je to vrijednost i povezati je sa znakom. Neka vrijednost 1 bude papir, vrijednost 2 kamen, a vrijednosti 3 škare.

Za provjeru dodijeljene vrijednosti varijable Ruka upotrijebite if then else blok iz kategorije Logic. Smjestite tu naredbu u on shake blok, ispod naredbe kojom se varijabli Ruka dodjeljuje vrijednost. U slučaju da se unutar varijable Ruka nalazi vrijednost 1 tada je potrebno na zaslonu prikazati sličicu papira. U if dijelu postavite provjeru vrijednosti, a u then dio dodajte show leds naredbu u kojoj nacrtajte sličicu papira.

3. korak

Dodajte još jednu provjeru uvjeta klikom na znak plus na bloku if then else. Dodat će se else if dio te u njemu dodajte naredbe kojima ćete prikazati sličicu kamena ako je vrijednost varijable Ruka jednaka 2.

Ostala je još samo jedna mogućnost za prikaz na zaslonu, a to je sličica škara u slučaju da je vrijednost varijable Ruka jednaka 3. Zbog toga što je ostala samo jedna sličica, nije potrebno postaviti provjeru kao u prethodna dva slučaja, već u else dio dodajte naredbu show leds i nacrtajte škare.

Program