Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom

Izradite program pomoću kojeg će učenici kroz igru naučiti razlikovati glagolska vremena aorist, imperfekt i pluskvamperfekt.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom
Tema Aorist, imperfekt, pluskvamperfekt
Ključne riječi aorist, imperfekt, pluskvamperfekt
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U svojoj nastavi program možete koristiti individualno, u parovima (primjerice, učenik mora svom paru obrazložiti zašto je pojedini glagol označio u određenom glagolskom vremenu – na taj način usvajaju pravilo prema kojem se razlikuju ta glagolska vremena; možete slabije učenike  postaviti u par s učenicima koji su savladali gradivo, kao pomoć u učenju…).

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se  ispisuje glagol u jednom od glagolski vremena (aoristu, imperfektu ili pluskvamperfektu). Odabirom tipke A učenik bilježi da je glagol u aoristu. Odabirom tipke B  učenik bilježi da je glagol u imperfektu. Odabirom tipki A+B učenik bilježi da je glagol u pluskvamperfektu. Kad se micro:bit nagne ulijevo ispisuje se broj pogodaka za pojedino glagolsko vrijeme.