Izlazni moduli

Izlazni moduli (plave boje) izvršavaju određenu radnju (npr. uključuju svjetlo, reproduciraju zvuk, pokreću motor i sl.) nakon što prime signal od ulaznih modula.

U nastavku su izdvojeni kratki opisi svakog modula. Dodatne informacije o njima možete pronaći u korisničkom priručniku koji dolazi u setu, a dostupan je i u elektroničkom obliku za Neuron 1.0 ili Neuron 2.0.

Na upravljački dio ovog modula spajaju se svjetleće žice. Istovremeno može biti spojeno najviše 4 žice. Žice svijetle određenom bojom.

Napomene:

1. Ne uključujte upravljački dio ovog modula prije nego u njega spojite žice.

2. Ne presavijajte žice pod pravim putem. Prilikom (od)spajanja žice na upravljački dio modula, držite je za utikač.

*nalazi se samo u Neuron 1.0 setu

LED panel se sastoji od 64 RGB svjetleće diode. Na njemu se mogu prikazati različiti simboli u ovisnosti od ulaznog modula koji ga aktivira ili programa ako se spojem upravlja preko Neuron aplikacije.

Zujalica reproducira određen zvuk kad primi signal od ulaznih modula. Reproduciranje različitih zvukova može se kontrolirati programom putem aplikacija za programiranje.

Ovaj izlazni modul može biti analogni ili digitalni ovisno o tome koji ga ulazni modul aktivira. Kad primi signal od ulaznog modula svijetli određenom bojom i intenzitetom.

Ovaj modul se povezuje s LED trakom koja sadrži 15 RGB svjetlećih dioda koje mogu svijetliti u različitim bojama u ovisnosti o ulaznom modulu koji ga aktivira.

Na upravljački dio ovog modula mogu se (istovremeno) spojiti DC motor ili vodena pumpa. DC motor se vrti kada upravljački dio primi signal.

Na displeju se prikazuju parametri ulaznog modula koji je spojen na njega (npr. visina temperature, razina detektiranog svjetla, očitane RGB vrijednosti boje i drugo).

Ovaj modul se sastoji od upravljačkog uređaja na koji se povezuje servo motor. Istovremeno se mogu povezati dva servo motora. Motor okreće polugicu od 0 do 180 stupnjeva.

Ovaj izlazni modul ima ulogu mikrofona i zvučnika. Kad ga se koristi kao mikrofon preko njega se može snimiti zvuk koji se preko zvučnika reproducira. Ovaj modul povezuje se na Wi-Fi modul USB kabelom i koristi preko Neuron aplikacije.

*nalazi se samo u Neuron 1.0 setu