Ispisivanje vrijednosti potenciometra na aplikaciji_bb