Ispisivanje vrijednosti potenciometra na aplikaciji

Što ćete naučiti:

– Koristiti widgete – Gauge i Level H
– Mijenjati brzinu osvježavanja

Zadatak

Izradite projekt kojim ćete ispisivati vrijednost potenciometra spojenog na izvod A0 na Arduinu koristeći widgete Gauge i Level H.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  SerialUSB.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget Gauge i Level H. Ovim widgetima možete na aplikaciji prikazati vrijednost izvoda na Arduinu i virtualnih varijabli.

Izmijenite postavke widgeta Gauge odabirom odgovarajućeg izvoda (A0). Promijenite i stavku READING RATE (brzinu osvježavanja) iz PUSH u 1 sec (jednu sekundu) kako bi se vrijednost na widgetu osvježavala svake sekunde.

Izmijenite postavke widgeta Level H odabirom odgovarajućeg izvoda (A0). Također postavite brzinu osvježavanja na 1 sec (jednu sekundu).

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te mijenjajte vrijednost potenciometra spojenog na Arduinu te primijetite prikaz vrijednosti na aplikaciji. Probajte izmijeniti brzinu osvježavanja te primijetite promjene u prikazu.