Ispisivanje vlažnosti tla i temperature zraka na Blynk aplikaciji

Zadatak

Spojite BMP180 senzor i senzor vlažnosti tla na Arduino MKR1000 shield. Izradite program i aplikaciju gdje se izmjerene vrijednosti temperature zraka i razine vlažnosti tla prikazuju na Blynk aplikaciji pomoću Gauge widgeta.

Prikaz spajanja

BMP180 senzor spojite na I2C priključak.
Senzor vlažnosti tla (moisture sensor) spojite na izvod A0.

Arduino kod
#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleMKR1000.h>
#include "SFE_BMP180.h"
#include "Wire.h"

#define BLYNK_PRINT Serial

SFE_BMP180 tlak;
 
double tempZraka; 

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  if(tlak.begin())  Serial.println("BMP180 uspjesno povezan.");
  else
  {
    Serial.print("BMP180 nije uspjesno povezan.");
    while(1);
  }
}

void loop()
{
  // Inicijalizacija Blynk aplikacije
  Blynk.run();

  // Ocitavanje temperature i pohranjivanje dobivene vrijednosti u varijablu
  tempZraka = ocitajTemperaturu();

  // Ispis temperature na serijskom monitoru
  Serial.print("Temp zraka = " + String(tempZraka));

  // Slanje vrijednosti unutar varijable tempZraka na Blynk aplikaciju koristeci virtualni pin
  Blynk.virtualWrite(V0, tempZraka);
}

 
double ocitajTemperaturu()
{
  char status;
  double temp;
  status = tlak.startTemperature();
  if(status != 0)
  {
    delay(status);
    status = tlak.getTemperature(temp);
    if(status != 0)
    {
      return(temp);
    }
  }
}

Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget Gauge. Ovim widgetom želite vizualno prikazati numeričke vrijednosti temperature zraka i vlažnost tla. Možete odmah dodati još jedan Gauge widget.

Uđite u postavke prvog Gauge widgeta i imenujte ga Temperatura zraka te postavite pin na virtualnu varijablu V0. Drugi Gauge widget imenujte Vlažnost tla te postavite pin na analogni izvod A0.

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te primijetite kako se ispisuju vrijednosti temperature zraka i vlažnosti tla na Blynk aplikaciji.