Ispis stanja tipkala

Što ćete naučiti:

– Ispitati stanje tipkala
– Ispisati stanje tipkala pomoću Serial monitor alata

Zadatak

Na mikrokontroler spojite jedno tipkalo. Napišite program koji će svake sekunde putem serijske veze slati na računalo trenutno stanje tog tipkala. Ukoliko je tipkalo pritisnuto, računalu pošaljite “Tipkalo je pritisnuto”, a ukoliko je tipkalo otpušteno, računalu pošaljite “Tipkalo je otpusteno”. Pomoću Serial monitor alata pogledajte dobivene podatke.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int tipkalo1 = 3;                     //definiraj tipkalo1 = 3

void setup() {
  pinMode(tipkalo1, INPUT_PULLUP);    //postavi izvod tipkalo1 kao ulazni
  Serial.begin(9600);                 //inicijalizacija serijske veze
}

void loop() {
  if (digitalRead(tipkalo1) == LOW) { //ako je tipkalo pritisnuto
    Serial.println("Tipkalo je pritisnuto");
    //pošalji poruku serijskom vezom
  } else {                            //inače
    Serial.println("Tipkalo je otpusteno");
    //pošalji poruku serijskom vezom
  }
  delay(1000);                        //čekaj 1 s
}