Ispis očitanja potenciometra na ekran

Što ćete naučiti:

– Trenutni prikaz ulaznih vrijednosti na LCD ekranu

Zadatak

Napišite program kojim ćete upravljati analognim izlazom preko potenciometra, a trenutni podaci biti će ispisani na LCD ekranu.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#include <LiquidCrystal.h> 

const int rs = 12, en = 11, d4 = 2, d5 = 3, d6 = 4, d7 = 5;
int potenciometar = A0;

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 

void setup() {
  analogWrite(A3, 0);
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.print("Vrijednost:");
  pinMode(potenciometar, INPUT);
} 

void loop() {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.println(analogRead(potenciometar));
  delay(500);
}