Iskorištavanje energije vode

Izradite program pomoću kojeg učenici mogu mjeriti vrijeme gibanja micro:bita. Usput naučite nešto o akcelerometru, malom senzoru urađenom u donjem lijevom djelu micro:bit pločice koji reagira na male vibracije i promjene položaja i nagiba po x,y i z osi.

Korištenje s učenicima

Micro:bit možete upotrijebiti zajedno s vježbom iz tehničke kutije „Model vodenog kola“. Micro:bit ćete iskoristiti u vježbi vodenog kola kao dodatno sredstvo ili pomagalo za mjerljivije i zornije prikazivanje iskoristivosti energije vode za obavljanje određenog rada. Micro:bit povezan preko konopca s vratilom vodenog kola će prikazivati vrijeme obavljanja određenog rada. Također pomoću ravnala ili mjerne vrpce možete mjeriti i duljinu prijeđenog puta za vrijeme obavljanja određenog rada.

Predmet Tehnička kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina Energetika
Tema Iskorištavanje energije vode
Ključne riječi Načini korištenja energije vode, vodno kolo, obnovljivi izvori energije
Ideja i izrada materijala  Jozo Pivac
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program će raditi čim se pokrene micro:bit te će mjeriti pomoću senzora akcelerometra i najmanje promjene gibanja micro:bita. Mjerenje promjena gibanja će se mjeriti u smjeru y osi u vremenskim razmacima od 100 mikro sekundi. Ako se u definiranom vremenu ne zabilježe promjene program resetira micro:bit i program se izvodi iz početka sve dok se ne zabilježi određeno gibanje ili vibracije. Ako se zabilježi gibanje i dokle je ono stalno bez prekida i zaustavljanja na displeju se ispisuje vrijeme gibanja micro:bit-a u sekundama.