IR transmitter

IR transmitter je odašiljač infracrvenog svijetla kojeg prima IR prijemnik spojen na AC prekidač. Odašiljačem se može aktivirati prekidač na koji je priključen neki aparat (primjerice svjetiljka) koji možete paliti i gasiti korištenjem ovog modula.

Zadatak

Pomoću IR odašiljača i AC prekidača kontrolirajte paljenje i gašenje stolne lampe.

 

Potrebni moduli

  • modul za napajanje
  • USB kabel koji je priključen u struju
  • tipkalo
  • IR odašiljač
  • AC prekidač
  • lampa

Objašnjenje

Lampa je spojena na AC prekidač koji je uključen u struju. Preko tipkala se aktivira odašiljač koji kanalom 2 šalje infracrveno svjetlo do prijemnika. Ako je lampa ugašena, primanjem signala će se paliti, a ako je upaljena, ugasit će se.

 

Pitanje za razmišljanje: Kako pomoću littleBits modula možete kontrolirati paljenje i gašenje više aparata istovremeno?

 

Ideja za novi zadatak: Napravite sličan projekt u koji ćete ubaciti i CloudBit modul te paljenje i gašenje lampe kontrolirati putem mobitela.