Inverzni rad tipkala

Što ćete naučiti:

– Upravljati svjetlećom diodom korištenjem inverznog rada tipkala

Zadatak

Na mikrokontroler spojite jedno tipkalo i jednu svjetleću diodu. Napišite program koji će diodu uključivati i isključivati prema stanju tipkala. Ako je tipkalo otpušteno dioda je uključena, a ako je tipkalo pritisnuto dioda je isključena.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int led = 6;                       //definiraj led = 6
int tipkalo = 10;                   //definiraj tipkalo = 10

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);            //postavi izvod led kao izlazni
  pinMode(tipkalo, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod tipkalo kao ulazni
  digitalWrite(led, LOW);          //isključi led diodu - početno stanje
}

void loop() {
  if (digitalRead(tipkalo) == HIGH) { //ako je tipkalo otpušteno
    digitalWrite(led, HIGH);       //uključi LED diodu
  } else {                         //inače (ako je tipkalo pritisnuto)
    digitalWrite(led, LOW);        //isključi LED diodu
  }
}