Inicijalizacija trake s RGB svjetlećim diodama i izmjena različitih boja

Zadatak

Izradite program kojim će traka s RGB svjetlećim diodama neprestano svijetliti različitim bojama u trajanju od jedne sekunde.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite traku kao što vidite na prikazu spoja. U ovom primjeru ne koristi se ulazni modul koji će utjecati na rad trake. Traku možete spojiti na bilo koji izvod. Ovdje je spojena na izvod P0.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

1. korak

Na početku je potrebno definirati da u programu koristite RGB traku sa svjetlećim diodama. To ćete učiniti odabirom prve naredbe (set strip to) iz kategorije Neopixel.

Naredbu set strip to smjestite u on start blok. U dijelu naredbe gdje možete odrediti parametre, ostavite P0 jer je na tom izvodu spojena traka, umjesto 24 upišite broj 7 jer se od toliko dioda traka sastoji i kao format ostavite zadanu vrijednost RGB (GRB format). Parametar (varijabla) strip iz naredbe odnosi se na cijelu traku.

U simulatoru će se nakon toga prikazati traka na kojoj ćete moći pratiti promjene kako biste provjerili radi li program kako treba.

2. korak

Iz kategorije Neopixel odaberite naredbu strip show color red i postavite je u forever petlju. Iz kategorije Basic dodajte naredbu za pauzu i postavite je na 1 sekundu.

Sada ćete u simulatoru vidjeti kako se na traci uključilo 7 svjetlećih dioda u crvenoj boji.

3. korak

Kopirajte naredbu strip show color red i mijenjajte boje koje se u toj naredbi nude dok ih ne iskoristite sve. Kopirajte i naredbu za pauzu koju ćete staviti između boja. Uočite da naredba strip show color black isključuje svjetlo na traci.

Prebacite program na micro:bit i pratite izmjenu boja na traci.