Imenice, glagoli, pridjevi

Izradite program pomoću kojeg će se na micro:bitu prikazati riječ, a zatim je potrebno pogoditi radi li se o imenici, glagolu ili pridjevu.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 3. i 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 3. 5 Učenik oblikuje tekst služeći se imenicama, glagolima i pridjevima, uvažavajući gramatička i pravopisna znanja.
A. 4. 5 Učenik oblikuje tekst primjenjujući znanja o imenicama, glagolima i pridjevima uvažavajući gramatička i pravopisna znanja. 
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Protresanjem micro:bita na ekranu se ispisuje imenica, glagol ili pridjev.

Pritiskom na tipkalo A odabirete da je ispisana riječ imenica.

Pritiskom na tipkalo B odabirete da je ispisana riječ glagol.

Pritiskom na oba tipkala A+B istovremeno odabirete da je ispisana riječ pridjev.

Pritiskom na logotip micro:bita na ekranu se ispisuje imenica, glagol ili pridjev.

Pritiskom na izvod P0 odabirete da je ispisana riječ imenica.

Pritiskom na izvod P1 odabirete da je ispisana riječ glagol.

Pritiskom na izvod P2 odabirete da je ispisana riječ pridjev.

Uz odabir, ovisno o tome je li ispravan ili ne, reproducira se odgovarajuća melodija.