Igrokaz

Izradite program pomoću kojeg će micro:bit pokazivati izraze lica povezane s raznim emocijama.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 1. i 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 1. 1 Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje.

A. 1. 5 Učenik upotrebljava riječi, sintagme i  rečenice u točnome značenju u uobičajenim komunikacijskim situacijama.

A. 2. 1 Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

Učenici za svaki micro:bit mogu izraditi kapu, kosu i okvir pomoću papira i kartona i urediti ih na način da izgledaju kao lutke. Tako ukrašeni micro:bitovi mogu se iskoristiti za igrokaz u kojem će svaki lik moći mijenjati emocije.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipkalo A na zaslonu se prikazuje emocija.

Ponovnim pritiskom na tipkalo A prikazuje se sljedeća emocija.

Pritiskom na logotip micro:bita na zaslonu se prikazuje emocija i reproducira odgovarajući zvuk.

Ponovnim pritiskom na logotip micro:bita prikazuje se sljedeća emocija.

Pritiskom na tipkalo B, reproducira se zvuk koji odgovara trenutno prikazanoj emociji.