Građa i uloge životinjskog organizma – kralježnjaci i beskralježnjaci

Izradite program na micro:bitu pomoću kojeg učenici vježbaju prepoznavanja kralježnjaka i beskralježnjaka.

Korištenje s učenicima
Predmet Priroda
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. i  2.
Nastavna cjelina Građa i uloge životinjskoga organizma
Tema Kralježnjaci i beskralježnjaci
Ključne riječi beskralježnjaci, kralježnjaci
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – u dijelu sata u kojem ponavljate i utvrđujete gradivo; na satu vježbanja i ponavljanja – moguć je individualni rad, rad u paru (na jednom ili na dva micro:bita kao mini natjecanje između dva učenika) ili rad u skupini. Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi.
  • Samostalno kod kuće – učenicima možete zadati zadatak da izmijene program na način da unesu neke druge životinje pazeći pritom u koju skupinu pripadaju. Na satu ponavljanja možete rotirati skupine učenika oko micro:bita na kojima su oni radili program tako će i biti zanimljivo jer se životinje vjerojatno neće ponavljati. Dodatni zadatak je da grupa objasni zašto pojedinu životinju svrstavaju u određenu skupinu i da opišu karakteristike te skupine.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje naziv životinje.

Odabirom tipke A micro:bit bilježi da životinja pripada u kralježnjake.

Odabirom tipke B micro:bit bilježi da životinja pripada u beskralježnjake.

Odabirom tipki A+B ispisuje se rezultat – točno označeni odgovori.