Geometrijski likovi

Naučite geometrijske likove uz pomoć micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet Likovna kultura
Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.1.1 Nakon 1. godine učenja predmeta likovna kultura učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije, odgovara na različite poticaje povezujući iskustvo opažanja i doživljaja, kreativnu igru i stvaralačke aktivnosti u cjeloviti likovni i vizualni izraz.

Učenici, ovisno o prikazanom geometrijskom liku na micro:bitu, moraju isti izraditi pomoću kolaža ili nacrtati. Izrađuju svoj rad dodajući geometrijske likove redoslijedom kojim se prikazuju na micro:bitu.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipkalo A, na zaslonu se nasumično prikaže geometrijski lik (trokut, kvadrat, pravokutnik ili krug).