Funny touch

Kada funny touch prekidači nisu aktivni, na displeju piše 0. Kada se aktivira pojedini prekidač (ili više njih istovremeno) za njega će na displeju pisati 1.

Redoslijed brojki na displeju povezan je s redoslijedom funny prekidača (npr. prvi broj pokazuje je li aktiviran plavi prekidač).

Svjetleće diode na LED ekranu svijetle bojom funny touch prekidača koji je aktiviran u strujnom krugu. Ako ih je više aktivirano, doći će do miješanja boja.

Svaki funny touch prekidač koji je aktiviran utječe na zvuk koji će zujalica proizvoditi.

Svjetleća dioda svijetli bojom funny touch prekidača koji je aktiviran u strujnom krugu. Ako ih je više aktivirano, doći će do miješanja boja.

Svjetleće diode na traci svijetle bojom funny touch prekidača koji je aktiviran u strujnom krugu. Ako ih je više aktivirano, doći će do miješanja boja.

Aktiviranjem funny touch prekidača, pale se svjetleće žice.

Aktiviranjem funny touch prekidača, servo motor neprestano zakreće polugicu lijevo-desno.

Aktiviranjem funny touch prekidača, DC motor se okreće.