For petlja

For petlju upotrebljavate kada morate određenu naredbu ili niz naredbi izvršiti unaprijed zadani broj puta. Izradite program koji istovremeno broji i prikazuje niz brojeva uz pomoć micro:bita.

Korištenje s učenicima

Predmet

Informatika

Razred

6., osnovna škola

Polugodište

2.

Nastavna cjelina

Rješavanje problema-programiranje, Algoritmi s uporabom petlje

Tema

for petlja

Ključne riječi

Naredba za petlju bez logičkog uvjeta

Ideja i izrada materijala

Petar Dobrić

Nakon što ste s učenicima prošli ovo gradivo, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možete učenicima reći da uključe micro:bitove i ponove gradivo.

Micro:bit možete iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možete reći da pomoću micro:bita riješe 2 zadataka, tako da zapišu algoritam u bilježnicu i izrade program u MakeCode editor. Pritom učenik prvo treba s micro:bita učitati zadatak s prijašnjeg sata i pomoću micro:bita ponoviti, provjeriti i analizirati dobivena rješenja.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A na zaslonu se ispisuju brojevi od 0 do 3.

Pritiskom na tipku B na zaslonu se ispisuju brojevi od 0 do 9, dva puta.

Istovremenim pritiskom na tipke A i B briše se sadržaj zaslona.

Protresete li micro:bit na zaslonu počinje odbrojavanje od 10 do 0 i poruka „Bok!“

Ponovnim pokretanjem programa („reset“) koji se nalazi na stražnjoj strani micro:bita, program se pokreće i na zaslonu se ispisuje riječ „For“. Program je moguće pokretati neograničen broj ponavljanja.